Gastblogger HoP

About the author : Gastbloggers zijn studenten en afgestudeerden met een inspirerend verhaal. Zij vertellen over hun ervaringen, hun kansen, hun wensen, en hun doelen. Het schrijven van een gastblog is een leuke manier om jezelf online te profileren. Heb je interesse in het schrijven van een gastblog? Mail dan naar gastblog @humansofpsychology.nl

Nore: “Tentamen, borrel, burn-out?”

Advies en lesgeven, Gastblogger, Studeren No Comment

Burn-out. Je hoort het nog wel eens langskomen: “Studenten met een burn-out?! Dat moeten aanstellers zijn. Je kunt toch nog niet burn-out raken op zo’n jonge leeftijd?! Je bent nota bene nog geen eens begonnen met werken…”.

Nore schreef eerder een blog over het onderwerp “flow“. Nu koos zij ervoor om een tegengesteld onderwerp aan de kaak te stellen, namelijk: een burn-out.

 

Aanstellers

Je hoort het nog wel eens langskomen: “Studenten met een burn-out?! Dat moeten aanstellers zijn. Je kunt toch nog niet burn-out raken op zo’n jonge leeftijd, je bent nota bene nog geen eens begonnen met werken…”. Dit soort uitspraken blijken ongegrond, een studentenburn-out is namelijk helaas niet ongewoon.  De agenda’s van studenten staan vaak vol met tentamens, borrels en bijbaantjes, en sommigen kunnen die sociale en studiedruk niet meer aan.

 

Definitie

Volgens Schaufeli & Enzmann (1998), die veel onderzoek doen in het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie, wordt een burn-out als volgt gedefinieerd: “Een burn-out is een persistente, negatieve, werkgerelateerde staat van een normaal (gezond) individu die voornamelijk gekarakteriseerd wordt door uitputting, een gevoel van verminderde competentie, verminderde motivatie, en de ontwikkeling van dysfunctionele attitudes tegenover werk.”

Het is belangrijk om te benadrukken dat een burn-out geen depressie is. Deze twee begrippen worden nog wel eens verward. Bij een burn-out staan geen energie, werkgerelateerd en minder werkplezier centraal. Ook komen bij een burn-out geen vitale symptomen, zoals gewichtstoename of een afname van libido voor. Bij een depressie staan schuld, gebrek aan plezier in het algemeen en somberheid centraal. Dit geldt voor alle levensgebieden en er komen wél vitale symptomen voor.

 

Hype

Waarom lijkt de studentenburn-out pas nu een begrip te zijn? Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in veranderingen binnen het studeren. Zo was studeren vroeger voor een kleine ‘elite’ groep weggelegd. Het was toen veel minder schools. Er was toen bijvoorbeeld meer eigen beslisruimte en er was geen aanwezigheidsverplichting. Tegenwoordig is studeren schoolser geworden om het studeren van een grote groep haalbaar te maken. Men moet aan bepaalde eisen voldoen op een vastgesteld tijdstip, anders kom je er niet doorheen. Studeren is hiermee meer op een werksituatie gaan lijken en dat heeft er wellicht mede voor gezorgd dat de studentenburn-out nu een begrip is.

 

Ongezond studiegedrag

Er zijn ook andere oorzaken te benoemen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een burn-out bij studenten. Allereerst is het belangrijk om te noemen dat het ontstaan van een burn-out vaak een opstapeling van factoren is. Ook kunnen de omstandigheden die tot een burn-out hebben geleid voor ieder persoon anders zijn. De eerste mogelijke oorzaak is ongezond studie gerelateerd gedrag. In andere woorden; hoe ga je om met studie gerelateerde zaken zoals thuisstudie en sociale activiteiten die met de studie verbonden zijn.

Welk studiegedrag is dan ongezond en zorgt voor meer kans op een studentenburn-out?

Allereerst zijn er studenten die ‘leven op de klok’.

Deze studenten worden bijna elke dag bij wijze van spreken al wakker met ‘ik moet vandaag x aantal uren aan mijn studie zitten’. Vaak is dit een groot aantal uren waardoor de dag eigenlijk alleen voor studeren wordt gebruikt. Er wordt dan vaak geen of te weinig tijd aan ontspanning besteed. Dit lijkt in de eerste instantie te leiden tot studiesucces door de vele gemaakte uren, maar op den duur zal iemand steeds meer opgebrand raken en dan dalen de prestaties juist.Vervolgens zijn er studenten die zichzelf een te grote druk opleggen.

Vervolgens zijn er studenten die zichzelf een te grote druk opleggen.

Deze studenten willen graag bij alles wat met hun studie te maken heeft horen; ze zijn actief bij de studentenvereniging, ze doen honours college, ze gaan naar alle verplichte borrels, ze wonen ook nog elk hoorcollege bij, enzovoort. Deze ‘ik zet me voor alles 100% in’-houding komt veel voor in de huidige tijd. Ook al lijkt deze houding je, zeker op de korte termijn, een succesvol studentenleven te geven, het grote nadeel is dat deze grote sociale en studiedruk teveel van het goede kan blijken. Deze studenten houden vaak hun overvolle programma niet vol en raken op den duur opgebrand.

Ook zijn er studenten die zichzelf vergelijken met andere studenten.

Dit kan zich uiten in de vorm van ‘net als alle anderen’ overal bij willen zijn en dus niets willen missen. Maar het kan bijvoorbeeld ook in de vorm van net zulke hoge, of hogere cijfers willen halen dan medestudenten. Dit soort vergelijkingen zijn in de basis heel normaal, maar sommige studenten zijn er zo veel mee bezig dat het de druk op zichzelf behoorlijk opvoert.

 

Situatie op de arbeidsmarkt

Een andere mogelijke oorzaak voor het ontstaan van een studentenburn-out is de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

Door de veranderingen in de studiefinanciering betekent lang over je studie doen meer schulden.

Daarmee wordt de druk om een studie snel af te ronden opgevoerd. Daarnaast wordt een goede start maken op de krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker. Veel studenten proberen met extra activiteiten, zoals bijbaantjes en stages, beter de concurrentie aan te kunnen. Het werken aan een goede profilering is positief, maar te veel preoccupatie met baanonzekerheid verhoogt de kans op een burn-out. Ook vooral doordat het leidt tot te volle agenda’s.

Ook kunnen interpersoonlijke conflicten, bijvoorbeeld met een medestudent, een rol spelen in het ontstaan van een burn-out (Schaufeli & Enzmann, 1998).

Als laatste kunnen ook studie-thuisconflicten meespelen.

Een voorbeeld hiervan is dat iemand excessief bezig is met z’n studie en hierdoor conflicten krijgt met de partner die zich verwaarloosd voelt. Dit soort conflicten voeren de spanning in een persoon op (Halbesleben & Buckley, 2004).

 

Energie

Een laatste belangrijke mogelijke oorzaak is een gebrek aan energiebronnen in de studie. Dit ligt natuurlijk anders per studie. Studenten kunnen hieraan een gebrek ervaren als er bijvoorbeeld weinig regelmogelijkheden zijn, weinig feedback wordt gegeven of er weinig sociale steun van medestudenten en docenten is. Energiebronnen zijn erg belangrijk om met stress om te kunnen gaan. Het kan gezien worden als een balans. Zodra er te weinig energiebronnen zijn daalt iemand hard in zijn energie en raakt iemand uitgeput (Halbesleben & Buckley, 2004; Schaufeli & Enzmann, 1988).

 

Kwetsbare persoonlijkheid

De persoonlijkheid van de student speelt een belangrijke grote rol bij wie er wel en wie er niet een burn-out ontwikkelt. Er zijn persoonlijkheidstrekken die over het algemeen meer kans geven op een burn-out. Allereerst hebben perfectionistische studenten meer kans op een burn-out. Zij kunnen fouten, die bijvoorbeeld hebben geresulteerd in een laag tentamencijfer, niet accepteren. Ze leggen de lat erg hoog, wat zorgt voor een grote druk op zichzelf (Alarcon, 2011). Daarnaast lopen ook gevoelige personen meer risico. Deze personen zijn snel geneigd zich veel aan te trekken van dingen, bijvoorbeeld interpersoonlijke conflicten.

Ook kunnen ze die conflicten niet goed van het studeren scheiden, waardoor het studeren ook een negatieve lading krijgt. Als laatste hebben ambitieuze, harde werkers meer kans op een burn-out omdat ze geneigd zijn hun energiebronnen uit te putten. Ze lenen als het ware energie van de toekomst. In de toekomst ligt dan uitputting op de loer (Versteeve, 2016).

 

Wanneer je echt burn-out bent geraakt

Hoe kun je als student merken dat je tegen een burn-out aanloopt of een burn-out hebt? De klachten die bij een burn-out horen zijn: gebrek aan energie, concentratieproblemen, distantie van de omgeving, prikkelbaarheid, piekeren, sombere stemming, slapeloosheid en een intense weerzin tegen studeren/werken. Verder kunnen er ook lichamelijke klachten zoals darmklachten, hoofdpijn en spierpijn optreden.

 

Vaak katalyseert een life event, zoals  het overlijden van een naaste, de burn-out. Het uitgeputte lichaam heeft dan niet de veerkracht om die verandering aan te kunnen. Als studenten echt burn-out geraakt zijn, zijn ze vaak niet meer in staat te studeren. Voor herstel zijn ze dan ook vaak genoodzaakt te stoppen met hun studie en zitten ze maanden thuis om te herstellen. Tijdens het herstel zal iemand moeten accepteren dat er een stap terug gedaan moet worden. Hierbij is het dus belangrijk dat iemand ‘nee’ leert te zeggen. Iemand moet ook leren om signalen van het lichaam te herkennen die aangegeven dat er rustiger aangedaan moet worden.

Ook is het belangrijk om zicht te krijgen op de onderliggende problematiek (bijvoorbeeld een minderwaardigheidscomplex) waardoor de burn-out ontstaan is. Als men hier niet bij stilstaat, dan is er een grote kans dat de burn-out terugkeert na herstel. Als laatste is het ook belangrijk dat iemand energiebronnen, zaken waar je energie van krijgt, creëert en inweeft in het dagelijkse leven (Versteeve, 2016).

 

Voorkomen beter dan genezen

Om een burn-out te voorkomen of om nog op tijd aan de bel te trekken zijn er een aantal dingen die studenten zouden kunnen toepassen op hun dagelijkse leven. Allereerst is het belangrijk om genoeg vrije tijd in te plannen. Sommigen vinden het fijn om pauzes van bijvoorbeeld een uur tijdens het studeren te nemen, anderen vinden het fijn om bijvoorbeeld een dag een aantal uur achter elkaar te studeren en dan de volgende dag de hele dag vrij te nemen. Het is belangrijk om een methode te kiezen die jou ontspanning bezorgt.

Daarnaast is het belangrijk om een goed eet- en slaappatroon aan te houden. Weinig slapen en slecht of weinig eten kan een duf gevoel veroorzaken gedurende de dag. Effectief studeren is dan moeilijk en je kunt op den duur opgebrand raken. Als laatste is het belangrijk om de dingen te doen waar je energie uit haalt en geen dingen te doen die je eigenlijk niet vanuit jezelf zou willen, maar die je bijvoorbeeld doet omdat anderen dat van je verwachten.

Ieder zal vaak in aanraking komen met personen die je proberen te veranderen naar hun idealen of algemene idealen. Zoals mensen die je aanpraten dat je saai of niet sociaal bent als je niet lid bent van de studentenvereniging, of niet ambitieus genoeg als een keer een vak niet haalt. Ik denk dat het een sterke eigenschap is als men dan alsnog bij zichzelf blijft en doet wat hem of haar werkelijk gelukkig maakt.

 

 

 

 

 

 

Hoe vond je deze blog?

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Like ons op facebook!

Zusterpagina van:

In het kort:

Humans of Psychology is in 2015 opgericht, voor en door psychologiestudenten, om ervaringen te delen en anderen te inspireren en te motiveren bij de reis naar het werkveld. Momenteel uit zowel studenten als afgestudeerden, binnen verschillende disciplines van psychologie. Door middel van (persoonlijke) blogs wordt een beeld geschetst over de mogelijkheden binnen het werkveld, en wordt toegewerkt naar een positief toekomstperspectief. Ook onderwerpen als profileren en netwerken komen aan bod.

Archief: