Pauline HoP

About the author : Leuk dat je mijn blog aan het lezen bent! Ik ben Pauline, eerstejaars research masterstudent en zoekend naar mijn plek in de wereld van de wetenschap. Ik ben benieuwd wat je van mijn blog vond: Laat het achter bij de comments of stuur me een mailtje!

“Hoe gaat het met je studie?” – Over de relevantie van wetenschap

Pauline, Research, Studeren, Uncategorized No Comment

“Hoe gaat het met je studie?”

Onlangs kreeg ik, niet voor het eerst, deze vraag. Eenvoudig te beantwoorden met ‘goed’, maar als de toehoorder doorvraagt sta ik nogal eens met mijn mond vol tanden. In eenvoudige termen aan oma uitleggen waar je vakken over gaan en wat je na je studie gaat doen is nog niet zo gemakkelijk. Daarom in deze blog: hoe breng je wetenschap en maatschappij op een goede manier samen? Met andere woorden: hoe leg je aan je familie en vrienden uit wat je doet en dat het absoluut de moeite waard is?

Ik bevind me regelmatig in het dilemma van uitgebreid en inhoudelijk uit de doeken doen waarom dit vakgebied mijn absolute passie is en tegelijkertijd de toehoorders niet het gevoel willen geven dat wetenschap mijlenver van ze afstaat. Wetenschap heeft nu eenmaal het stigma iets abstracts te zijn waar je (behalve in medische disciplines) nooit iets van terugziet, terwijl er toch miljoenen euro’s aan publiek geld in wordt gepompt. De vraag naar de maatschappelijke relevantie van wetenschap is daarom niet nieuw, maar de laatste tijd wel trendy. De afgelopen jaren hebben zelfs het kabinet en één van de grootste nationale financiers van wetenschappelijk onderzoek (het NWO) zich hiermee beziggehouden. Het debat rondom het samenspel van maatschappij, economie en wetenschap heeft onder andere geresulteerd in de recentelijk geformuleerde ‘Wetenschapsvisie 2025’ van het ministerie van OCW. Dit document noemt ‘meer verbinding met maatschappij en bedrijfsleven’ één van de belangrijkste toekomstige ambities op het gebied van wetenschap.

Ook het samenstellen van de Nationale Wetenschapsagenda is een voorbeeld van het streven maatschappij en wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Aan de totstandkoming van dit document hebben alle Nederlandse burgers kunnen bijdragen in de vorm van het stellen van vragen aan de wetenschap. De bijna 12.000 inzendingen zijn geclusterd in 140 vragen, waarvan velen raakvlakken hebben met psychologie. Twee voorbeelden: ‘Begrijpen van ons gedrag: waarom doen wij wat we doen, zijn we wie we zijn en welke factoren beïnvloeden ons gedrag? (070)’ en ‘Hoe ontstaan neurologische, psychiatrische en psychische aandoeningen en hoe kunnen we ze voorkomen, verzachten of verhelpen? (083)’. Bij het toekennen van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek vormen de vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda en maatschappelijke relevantie van het onderzoek een heel belangrijk criterium. Bij het indienen van een onderzoeksvoorstel wordt hierover daarom door de professor of student al goed nagedacht en hard gewerkt om het zo goed mogelijk op papier te krijgen. Hopelijk merk je ondertussen dat wetenschappelijk onderzoek en vragen uit de maatschappij en het bedrijfsleven meer met elkaar te maken hebben dan je aanvankelijk dacht.

Waarom is het dan toch zo lastig om uit te leggen met welke vraagstukken je je als research masterstudent of in je latere carrière mee bezighoudt (of gaat houden)? Ik denk dat dit komt doordat het maatschappelijke deel of het economische belang van je werk heel ver weg lijkt op het moment dat je vertelt dat je de hele week in het lab proefpersonen hebt getest. Of als je op basis van een verschil in milliseconden conclusies trekt. En als je erbij vertelt dat die 20 proefpersonen ook nog eens grotendeels eerstejaars psychologiestudenten zijn word je al helemaal niet meer serieus genomen.

Hoe pak je dit nou goed aan? Allereerst is het natuurlijk goed om zelf kritisch te blijven kijken naar je onderzoeksvragen. Wat is het ‘hogere doel’ van hetgeen je mee bezig bent? Vaak is het onderzoek dat je voor je scriptie, stage of promotie uitvoert deel van een groter onderzoeksprogramma of van een onderzoekslijn. In dat geval kun je de bedoeling van de overkoepelende vraag uitleggen. Behalve begrip van je omgeving levert dit ook een grotere persoonlijke intrinsieke motivatie op. De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda kunnen daarbij helpen. Zo’n vraag is zo groot, je moet ergens beginnen met de beantwoording. En dat is, jawel, in het lab. Met eerstejaars studenten psychologie als proefpersoon.

Een meer concrete oplossing is het schrijven van (populair-)wetenschappelijke blogs, iets waar ik al eerder over schreef (voorbeeld). Het doel van wetenschappelijke blogs is om in niet-academische taal uit te leggen wat de inhoud is van een onderzoek en wat de verwachtingen of bevindingen zijn. Om mijn naaste omgeving op de hoogte te houden van wat ik doe stuur ik deze blogs door, wat ervoor zorgt dat ze in grote lijnen begrijpen waar ik mee bezig ben.

Tot slot moeten we niet vergeten dat wetenschap niet zomaar een dienst of goed is, onderhevig aan alle nukken van de economie of het bedrijfsleven. Wetenschap gaat ook om het stellen en beantwoorden van meer wezenlijke en abstractere vragen, risicovol nieuw onderzoek doen met soms verrassende en soms tegenvallende resultaten, en je creativiteit, kennis en netwerk gebruiken om vraagstukken op een nieuwe manier te benaderen en op te lossen. Een prachtig vak. De moeite waard!

Als ik het in deze blog heb over wetenschap, bedoel ik in de meeste gevallen sociale wetenschap en in het bijzonder natuurlijk psychologie. Voor natuur- en geesteswetenschappen kunnen de zaken in verband met andere onderzoeksmethoden weer anders liggen.

Hoe vond je deze blog?

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Like ons op facebook!

Zusterpagina van:

In het kort:

Humans of Psychology is in 2015 opgericht, voor en door psychologiestudenten, om ervaringen te delen en anderen te inspireren en te motiveren bij de reis naar het werkveld. Momenteel uit zowel studenten als afgestudeerden, binnen verschillende disciplines van psychologie. Door middel van (persoonlijke) blogs wordt een beeld geschetst over de mogelijkheden binnen het werkveld, en wordt toegewerkt naar een positief toekomstperspectief. Ook onderwerpen als profileren en netwerken komen aan bod.

Archief: