Gastblogger HoP

About the author : Gastbloggers zijn studenten en afgestudeerden met een inspirerend verhaal. Zij vertellen over hun ervaringen, hun kansen, hun wensen, en hun doelen. Het schrijven van een gastblog is een leuke manier om jezelf online te profileren. Heb je interesse in het schrijven van een gastblog? Mail dan naar gastblog @humansofpsychology.nl

De replicatiecrisis begrijpen: aankomend promovendi

Gastblogger, Research No Comment

“De replicatiecrisis voor studenten: Kan ik mijn tekstboeken nog vertrouwen? Wat voor invloed zullen deze opschuddingen hebben op het werkveld waarin ik, als student met interesse in onderzoek, straks terecht kom? Welke vaardigheden kan ik het beste ontwikkelen om zuivere methodologie na te streven?”

Het rommelt in de sociale wetenschappen. Althans, dat is wat je overal hoort. Hier en daar vang je flarden op van wat zich achter de schermen afspeelt. “Onrepliceerbaarheid! Slechte methodologie! Fraude!” Als bachelorstudent die nog niet werkzaam is in het veld vind ik het moeilijk om te bevatten hoe ingrijpend en wijdverbreid deze zogenaamde replicatie-crisis precies is. Namens gastauteur en mogelijk vast auteur Rik.

21-2-2017

Revolutie

Ik vond een artikel waarin ene Barbera A. Spellman, editor voor het Amerikaanse journal “Perspectives on Psychological Science”, eind 2015 haar blik op de crisis in de psychologie uiteenzette. Ze herinnert ons eraan dat dit soort consternaties alles behalve nieuw zijn. Zo waren er gedurende de jaren 60-70 hevige debatten over de waarde van destijds gebruikte statistische procedures. Oké, betekent dit dan dat de psychologie dan van aard gedoemd om methodologie-crisissen te ondergaan? Nee. Spellman vermoedt dat ditmaal, dankzij nieuwe technologieën en een veranderende demografie onder psychologen, een heuse revolutie teweeg gebracht kan worden. Onder andere in hoe er met data en replicaties wordt omgegaan. Deze revolutie zal zich niet limiteren tot de psychologie en de sociale wetenschappen. Ook in o.a. de life sciences en zelfs de geneeskunde is er al lange tijd onrust over onrepliceerbaarheid.

 

Integriteit

Nieuwe technologieën (het internet, betere software, etc) leidden tot meer en efficiënter onderzoek, zo vervolgt Spellman. Journals willen echter slechts een select aantal artikelen publiceren. Spectaculaire, hypothese-bevestigende resultaten hebben een grotere kans op publicatie. En (mislukte) replicaties van bestaand werk zijn nu eenmaal niet super spectaculair. Ondertussen bleef het aantal onderzoekers groeien. Deze grotere competitie en publicatiedruk zal voor sommigen de verleiding tot fraude niet kleiner hebben gemaakt. Uiteraard was dit alles niet bepaald gunstig voor de kwaliteit en integriteit van de wetenschap. En het is niet vreemd dat we nu ontdekken dat sommige vondsten niet te repliceren zijn. Dit verhaal heb ik hier en daar al eerder gehoord, en eerlijk gezegd maakt het me een beetje nerveus. Als ik onderzoeker wordt, in hoeverre moet ik dan straks afwegingen gaan maken tussen professionele integriteit en carrière-prioriteiten?

Data delen

Er ontstond onvrede onder jonge onderzoekers over inefficiënt gebruik van de nieuwe technologieën die de kwaliteit van de wetenschap zouden kunnen verbeteren. Dankzij het internet zou het nu makkelijker moeten zijn om data onderling te delen, inclusief data uit ongepubliceerd onderzoek. Maar omdat er in de sociale wetenschappen een cultuur van wantrouwen heerst rond replicaties zijn onderzoekers vaak niet bereid hun data prijs te geven. Dankzij de enorme capaciteit van het internet zou er ook meer gepubliceerd moeten kunnen worden, mislukte replicaties incluis. Maar veel journals vinden het prestigieuzer om selectief te zijn en om alleen in papieren vorm te verschijnen. Desalniettemin hoopt Spellman dat we dankzij nieuwe technologie en de technofiele mentaliteit van jonge onderzoekers met enkele horten en stoten meer naar een cultuur van “open science” toe kunnen groeien.

 

Vooruitzicht

Het ziet er naar uit dat grote digitale databases een steeds belangrijkere rol zullen spelen in de toekomst van de (sociale) wetenschap. Persoonlijk vind ik dit een spannend vooruitzicht. Onderzoek zal in een stroomversnelling terechtkomen, en het is de hoop dat de wijze van publiceren met deze trend mee zal groeien. Om goed te kunnen functioneren in dit milieu vermoed ik dat ik, en ieder die in onderzoek geïnteresseerd is, naast statistische kennis ook baat zal hebben bij een beter begrip van data en databases (die minor data science ziet er wel interessant uit). Onze generatie is onlosmakelijk verbonden met het internet. Het is voor ons een tweede natuur om met een paar klikken en wat zoektermen gewenste informatie uit een enorme collectie data te extraheren.

Ook is het voor ons vanzelfsprekend om met de wereld te delen wat we doen en hoe we het doen. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook het wetenschappelijke process deze mentaliteit meer en meer komen te reflecteren.

 

Het artikel waarnaar ik refereerde is in zijn geheel te lezen op:

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691615609918

Hoe vond je deze blog?

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Like ons op facebook!

Zusterpagina van:

In het kort:

Humans of Psychology is in 2015 opgericht, voor en door psychologiestudenten, om ervaringen te delen en anderen te inspireren en te motiveren bij de reis naar het werkveld. Momenteel uit zowel studenten als afgestudeerden, binnen verschillende disciplines van psychologie. Door middel van (persoonlijke) blogs wordt een beeld geschetst over de mogelijkheden binnen het werkveld, en wordt toegewerkt naar een positief toekomstperspectief. Ook onderwerpen als profileren en netwerken komen aan bod.

Archief: